Türkiye

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2022/7789 Esas, 2023/181 Karar ve 12/01/2023 Tarihli Kararı

Hazırlayan: Zeynep ÖĞRETMEN KOTİL

Konu

Borçlunun pasif taşınmaz kaydının sorgulanmasının güncel maliklerin kişisel verilerinin korunması hakkını ihlal etmesi.

İlgili Maddeler

  • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu md. 2/3.
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 3/1-d, 28/1-d.
  • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 370, 371.

Olay

Alacaklı vekilinin, borçlunun pasif taşınmaz kayıtlarının sorgulanarak dosyaya kaydedilmesine ilişkin taleplerinin icra müdürlüğü tarafından reddedilmesi üzerine; ilgili işlemin iptali için İlk Derece Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Hasımsız yürütülen yargılama neticesinde, pasif taşınmaz kayıtlarına ilişkin bilginin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca tapu sicil müdürlüğünden temin edilmesi gerektiği belirtilerek şikâyetin reddine karar verilmiştir.

Derece Mahkemeleri Kararları

İlk Derece Mahkemesi’nin ret kararına karşı alacaklı vekili tarafından gerçekleştirilen istinaf başvurusunda, yalnızca borçlu adına daha önceden kayıtlı olan taşınmazların kayıtlarının talep edildiği, bu sorgunun icra dairesi tarafından yapılmasının olağan bir uygulama olduğu belirtilmiş ve ilgili talep ile pasif taşınmazların güncel maliklerine ilişkin bilgilerin talep edilmediğinin altı çizilerek ilgili kararın kaldırılması talep edilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda; borçlunun pasif taşınmaz kaydının sorgulanması esnasında kaçınılmaz olarak güncel maliklere ilişkin bilgilerin de dosyada yer alacağı, bu durumun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin anayasal güvenceye aykırı olduğu, icra müdürlüğünün alacağın tahsiline yönelik toplayabileceği bilgilerin belirli bir sınırı olduğu belirtilmiş ve başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

İlgili karara karşı istinaf gerekçesi ile benzer gerekçeleri öne sürerek gerçekleştirilen temyiz başvurusunda, Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın bozulması talep edilmiştir.

Gerekçe

Bölge Adliye Mahkemelerince verilen kararlar ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 371. Maddesinde sayılan bozma sebeplerinin varlığı halinde bozulabilmektedir. Somut olayda verilen kararın, dosyaya sunulan tüm delil ve içerikler incelendiğinde, usul ve kanuna uygun olduğuna kanaat getirilmiştir.

Karar

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın onanmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

error: Content is protected !!