Çerez Politikası

 

ÇEREZ POLİTİKASI

1.Amaç ve Kapsam

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), çerez (cookie) kullanım hususlarına ilişkin olarak Kübra BAYER’e  ait “http://kisiselveriihlali.com” isimli internet sitesi kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar.

Çerezler, kullanım amaçları, kullanım süreleri ve sahipleri açısından kategorize edilebilir.

3.İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

İnternet sitemizde sadece “Google Analitik” çerezleri kullanılmaktadır. Bu çerezler ile istatistiksel veriler toplanarak; internet sitesini ziyaret eden kullanıcı sayıları, kullanıcının internet sitesinde gezindiği sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimi sağlanmaktadır. Bu sayede çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgililere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Bu şekilde bir kişinin siteyi nasıl kullandığından ziyade, genel eğilimin hangi yönde olduğunu anlarız. Analitik çerezler site kullanımınız hakkında bilgi toplamakta ve sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

  1. Çerez Toplama Yöntemi ve Kullanma Amaçları

İnternet sitemizde kullanılan analitik çerezler, çerez kullanımına onay vermeniz halinde internet tarayıcılarına erişim sağladığınız cihazlarınız aracılığıyla verilerinizi otomatik olarak toplamaktadır. Çerezler; internet sitemizin kullanımını kolaylaştırmak, kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek, site verimini ve işlevselliğini artırmak, sitenin kullanımına ilişkin bilgi sahibi olmak, internet sitesi üzerinde güncellemeler yapabilmek, site özelliklerini kullanıcı tercihlerine göre geliştirmek ve kişiselleştirmek, ziyaretçilerin ve şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak gibi internet sitesinin kolay ve kaliteli kullanımının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler kullanıcı tarafından istenildiği zaman silinebilmekte veya çerez kullanımı engellenebilmektedir.

5.Çerez Kullanımının Veri Sahipleri Tarafından Engellenmesi veya Silinmesi

Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilir veya daha önceki engeli kaldırarak çerez toplanmasına izin verebilirsiniz. Ancak; çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz internet sitemizin kolay ve rahat kullanımının bundan etkilenebileceğini belirtmek isteriz.

“Google Chrome Uygulaması> Ayarlar> Site Ayarları> Çerezler” seçeneği ile çerez toplanmasına izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Veya çerez kullanımını engellemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz;

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Çerezleri silmek için ise;

“Google Chrome uygulaması> Ayarlar> Gizlilik> Tarama verilerini temizle> Çerezler, medya lisansları ve site verileri> Verileri Temizle” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Apple Cihazlarda;

“Ayarlar> Safari> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil” seçeneği ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz.

Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için ise “Ayarlar> Safari> İleri Düzey> Web Sitesi Verileri> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Çerezler yoluyla veri toplanmasını istemiyorsanız çerezlerin kontrol edilmesi hakkında daha fazla bilgiye http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. adresinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişinin Kanun’un 11inci Maddesinde Belirtilen Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi  İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını kimliğinizi tevsik edici belgelerle birlikte e-posta adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

  1. İletişim

E-Posta:

 

 

error: Content is protected !!